Cartref

Sinematig yn llwyddiant i wneuthurwyr ffilm o Gymru

Mae Sinematig, cynllun Asiantaeth Ffilm Cymru ar gyfer talent sy’n dod i’r amlwg, yn falch o gyhoeddi y tri phrosiect terfynol fydd yn cael eu datblygu ymhellach ar gyfer eu cynhyrchu. Y rhain yw:


JUST JIM - Mae cymydog newydd enigmatig yn troi bywyd bachgen ifanc â’i ben i lawr yn y ffilm gyntaf i seren Submarine, Craig Roberts, ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo. Cynhyrchir y ffilm gan Pip Broughton;

THE LIGHTHOUSE - stori ysgytiol am farwolaeth, unigrwydd a niwrosis wedi’i chyfarwyddo gan Chris Crow (Panic Button); cyd-ysgrifennwyd gan Chris Crow a Michael Jibson, a chynhyrchwyd gan David Lloyd. Ffilm arswyd seicolegol yn seiliedig ar un o ddigwyddiadau enwocaf hanes morwrol Cymru;

Ac Y LLYFRGELL - wedi ei chyfarwyddo gan Euros Lyn (Broadchurch), a’i sgriptio gan y nofelydd gwobrwyol Fflur Dafydd - stori ddialgar wyrdroedig ble mae dwy efaill yn gosod trap yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddal llofrudd eu mam.

Nod Sinematig yw rhoi sylw i wneuthurwyr ffilm o Gymru, a diolch i’r cynllun bydd y tair ffilm nodwedd yma’n cael eu cynhyrchu yn ystod y 18 mis nesaf. Bydd Sinematig hefyd yn annog i’r cyfranogwyr ganolbwyntio ar y farchnad yn ystod camau cyntaf eu prosiectau, gan elwa ar arbenigedd Soda Pictures yn y maes dosbarthu, yn ogystal ag archwilio’r cyfleoedd ehangach sy’n bodoli wrth ymwneud ag eiddo deallusol.

Meddai Steve Jenkins o BBC Films: “Mae’r tri phrosiect yn gyffrous o amrywiol o ran genre ac uchelgais, o ffilm gomedi dywyll i bobl ifanc i ffilm arswyd gyfnod, ond mae pob un yn arbennig o berthnasol i Gymru o ran lleoliad y straeon, ac wrth gwrs, o ran talent. Dyma gyfuniad rhagorol.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Asiantaeth Ffilm Cymru, Pauline Burt: “Mae talent gwirioneddol yn perthyn i bob un o’r prosiectau, felly mae’n gyffrous medru rhoi cynfas ehangach iddynt gael datblygu eu harddull a’u ffordd o weithio.”

Meddai Ben Roberts, Cyfarwyddwr Cronfa Ffilm y BFI: “Cawsom ein plesio’n fawr gan amrywiaeth, ansawdd a gwreiddioldeb yr holl geisiadau, ond ‘roeddem o’r farn y byddai’r tri gwneuthurwr ffilm yma, a’u prosiectau, yn cael mantais gwirioneddol yn sgil y cyfleoedd gwerthfawr a gynigir gan Sinematig sy’n canolbwyntio ar y farchnad ”

Meddai Dan Simmons, Pennaeth Ffilm Creative Skillset: “Ffrwyth cyfnod dwys o hyfforddi a datblygu yw’r llechen uchelgeisiol yma, ble rhoddwyd ffocws, o’r diwrnod cyntaf un, ar gynulleidfaoedd. Edrychwn ymlaen at ddilyn datblygiad y timau a’r prosiectau a ddewiswyd, yn ogystal â phawb sydd wedi dangos talent a phenderfyniad drwy gydol proses Sinematig.”

Meddai Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd Drama S4C: "Mae cyhoeddi’r prosiectau cyffrous yma’n dangos manteision diriaethol Sinematig yn gwbl glir - dyma unigolion gwirioneddol dalentog sy’n cael cyfle i ddatblygu eu syniadau unigryw. Mae Y Llyfrgell, er enghraifft, yn dangos cymaint o syniadau creadigol gwych a gwreiddiol sy’n bodoli, a ‘rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld sut fydd y prosiect yn datblygu a sut fydd o’n edrych ar y sgrîn fawr. ‘Rwy’n siwr y bydd y diwydiant ffilm yng Nghymru yn elwa’n fawr iawn yn sgil cynllun mor gyffrous a chynhyrchiol."

Meddai Frances Harvey, Rheolwr Caffaeliadau & Datblygu Soda Pictures: “Mae’r cyfoeth o dalent a welsom ar draws yr holl brosiectau a gyrhaeddodd y rhestr fer wedi gadael argraff fawr arnom, ac ‘rydym yn llawn cyffro wrth baratoi i ddilyn taith y dair ffilm derfynol.”

Bu i Asiantaeth Ffilm Cymru ddyfeisio a datblygu Sinematig mewn parterniaeth â Chronfa Ffilm y BFI, BBC Films, S4C, Soda Pictures a Creative Skillset er mwyn cefnogi’r dalent sy’n dod i’r amlwg yn y byd gwneud ffilmiau yng Nghymru sy’n awyddus i gynhyrchu ffilmiau nodwedd cyfoes, deinamig a nodedig, gyda chyllidebau o thua £300,000.