Cartref

Cymorth i Gwmniau

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i gefnogi doniau yng Nghymru a chyfrannu at seilwaith ffilm brodorol ffyniannus ac amrywiol ledled Cymru. Rydym felly yn cynnig ail gylch o’n rhaglen Cymorth i Gwmnïau ar gyfer cwmnïau cynhyrchu a/neu ddosbarthu addawol sy’n seiliedig yng Nghymru, i’w cynorthwyo i arloesi ymhellach, gwella eu cyrhaeddiad at gynulleidfaoedd a’u galluogi i dyfu.

Bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig hyd at gyfanswm o £275,000 o gyllid loteri drwy raglen Cymorth i Gwmnïau, wedi’I ddyfarnu ar sail de minimis. Caiff y cyllid ei ddosbarthu drwy ddau lwybr:

  • Galwad agored am ymgeiswyr sy’n cyrraedd y meini prawf sydd wedi’u gosod yn y canllawiau. Mae’r alwad bellach yn agored a dyddiad cau ymgeisio yw: 07fed Hydref 2015.
  • Drwy wahoddiad. Gallai cwmnïau cymwys gael eu gwahodd i ymgeisio gan Ffilm Cymru Wales ar sail dreigl drwy gydol y flwyddyn, wrth i gyfle penodol godi i ddatblygu arloesedd, cyrhaeddiad at gynulleidfa a photensial twf cwmnïau, gan alluogi ffordd gyflym, hyblyg ac iterus i ddatblygu cwmnïau.