Cartref

Datblygu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw adnabod a meithrin gwneuthurwyr ffilm o Gymru - yn enwedig cynhyrchwyr, awduron a chyfarwyddwyr drwy eu cefnogi a’u hannog i ddatblygu eu gwaith a’u huchelgais. ‘Rydym hefyd yn awyddus i annog ffilmiau sydd â chynnwys diwylliannol Cymreig, sy’n adlewyrchu Cymru a’r bywyd Cymreig, fel rhan o’n portffolio.


Mae’r Asiantaeth yn cynnig:

  • Cymorth datblygu penodol i bob prosiect, yn ogystal â chyngor ac arian;
  • Cymorth wrth wella proffil y dalent gydag arianwyr trydydd parti; cyd-gynhyrchwyr, dosbarthwyr, comisiynwyr a
  • chysylltiadau eraill yn y diwydiant;
  • Datblygiad proffesiynol, mentora a dosbarthiadau meistr (yn bennaf drwy NET.WORK y BFI);
  • Cyngor a gwybodaeth wrth ecsbloetio Eiddo Deallusol a gwella brand y ffilm, gan gynnwys cyfleoedd trawsgyfryngol
  • gydag adrannau eraill o’r sector greadigol;
  • Cyngor a chymorth gyda CC/brandio a’r cyfryngau.

Mae’r Ffilm Cymru Wales yn derbyn o leiaf 500 o geisiadau ar gyfer cefnogaeth datblygu a chynhyrchu. Mae’n cefnogi tua 50 prosiect mewn datblygiad ar unrhyw un amser, gyda llechen amrywiol sy’n cynnwys amrywiaeth o genres a chyllidebau. Ar gyfartaledd ‘rydym yn rhoi 10-12 o ddyfarniadau datblygu y flwyddyn.


Rydym bellach yn cynnig galwad ar gyfer ceisiadau am arian datblygu ddwywaith y flwyddyn.

Dyddiad cau ar gyfer rownd nesaf o arian datblygu yw’r 1 Tachwedd.