Cartref

Datblygu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi datblygu prosiectau ffilmiau nodwedd o gyfnod y driniaeth hyd at y cyfnod cyn cynhyrchu.

Mae timoedd gwneud ffilm sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

Y dyddiadau cau ar gyfer Ceisiadau Datblygu yw 30 Ebrill a 30 Hydref (17:00hrs) bob blwyddyn.  


‘Rydym yn derbyn mwy na 100 cais am arian datblygu ac yn dyfarnu 12 gwobr ariannol, ar gyfartaledd, bob blwyddyn.

‘Rydym yn cefnogi ffilmiau nodwedd ffuglen, dogfen a ffilmiau wedi eu hanimeiddio, yn ogystal â phrosiectau traws-blatfform sydd â ffilm nodwedd yn greiddiol iddynt. ‘Rydym yn ceisio cefnogi amrywiaeth eang o ffilmiau, gan gynnwys ffilmiau sydd â deunydd diwylliannol Cymreig yn perthyn iddynt, a ffilmiau yn yr iaith Gymraeg.

Anelir ein nawdd at brosiectau sy’n annhebygol o gael eu hariannu’n llwyr gan y farchnad ac felly’n gofyn am gefnogaeth drwy’r Loteri Genedlaethol.

Dylai timoedd gwneud ffilm sy’n ymgeisio am arian datblygu ddangos tystiolaeth o brofiad blaenorol mewn ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu. Cyfeirir talent llai profiadol at ffrydiau nawdd ein Rhwydwaith Talent Gymreig, a gefnogir gan y BFI.

‘Rydym yn annog y sawl sy’n derbyn yr arian hwn gennym i geisio datblygu’r galw am eu prosiectau o’r dechrau’n deg. Drwy ein system Magnifier, ‘rydym yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio, i ymestyn y brand, ac i brofi’r cynnyrch o flaen cynulleidfa ar adegau allweddol o ddatblygiad eich ffilm.

Byddwch mor garedig â sicrhau eich bod wedi darllen y Canllawiau Datblygu yn llawn ac wedi trafod eich prosiect gydag aelod o’r tîm cyn cwblhau’r ffurflen gais. Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen gais, gyrrwch hi’n uniongyrchol ar e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .