Cartref

Cynhyrchu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi prosiectau ffilmiau nodwedd drwy gynnig arian ar gyfer eu cynhyrchu a’u cwblhau. ‘Rydym yn blaenoriaethu prosiectau ffilmiau nodwedd sydd ag awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gysylltiedig â nhw, ond ‘rydym yn barod i ystyried ffilmiau nodwedd sydd â gwerth diwylliannol Cymreig arwyddocaol yn perthyn iddynt, neu sy’n cynnig cyfle i dalent o Gymru.

‘Rydym yn dyfarnu 3-6 o wobrau ariannol ar gyfer cynhyrchu a chwblhau prosiectau bob blwyddyn. ‘Rydym yn cefnogi ffilmiau nodwedd o’r safon uchaf posib - ffilmiau ‘live action’, ffilmiau dogfen a ffilmiau sydd wedi eu hanimeiddio, yn ogystal â phrosiectau traws-blatfform sydd â ffilm nodwedd yn greiddiol iddynt. ‘Rydym yn chwilio am straeon unigryw sy’n berthnasol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd (yn enwedig y rheini nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol gan y sinema prif-ffrwd), ac sydd â chynlluniau cryf eisoes wedi eu datblygu ar gyfer cyrraedd y cynulleidfaoedd hynny. Mae gweithredu’n gynhwysol (tu ôl i’r camera, ar sgrîn, ac yng nghyswllt cynulleidfaoedd) wrth wraidd popeth ‘rydym yn ei wneud. Mae ein hymrwymiad at weithredu’n gynhwysol yn cael ei arwain gan y ffaith ein bod yn gweithio yn, ac ar gyfer Cymru, ac mae ein llechen eang o ffilmiau nodwedd yn cynnwys ffilmiau sydd â deunydd diwylliannol Cymreig yn perthyn iddynt, ffilmiau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal â chyd-gynyrchiadau rhyngwladol.

‘Rydym yn annog y sawl sy’n derbyn nawdd ar gyfer cynhyrchu neu gwblhau eu prosiectau i ddatblygu’r galw am eu prosiect ac i gynhyrchu’r gwerth mwyaf posib o’r eiddo deallusol maent wedi ei greu. ‘Rydym yn defnyddio ein system Magnifier [LINK] i weithio â gwneuthurwyr ffilm ar gynlluniau Cynhwysol, ac yn cynnig cyfleoedd i brofi’r cynnyrch o flaen cynulleidfa, i ymestyn y brand, ac i rwydweithio ag unigolion o amrywiaeth o ddisgyblaethau creadigol.

Anelir ein nawdd at brosiectau sy’n annhebygol o gael eu hariannu’n llwyr gan y farchnad ac felly’n gofyn am gefnogaeth drwy’r Loteri Genedlaethol.

Dylai timoedd gwneud ffilm sy’n ymgeisio am arian cynhyrchu neu gwblhau ddangos tystiolaeth o brofiad blaenorol mewn ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu. Efallai y byddai Cinematic, ein cynllun ar gyfer ffilmiau â chyllidebau bychan, yn fwy addas ar gyfer talent sy’n ymgymryd â ffilm nodwedd am y tro cyntaf, er ein bod yn cyfrannu arian cynhyrchu ar gyfer ffilmiau nodwedd cyntaf arbennig. Cyfeirir talent llai profiadol at ffrydiau nawdd ein Rhwydwaith Talent Gymreig, a gefnogir gan y BFI.

Mae ceisiadau am arian Cynhyrchu am £50,000 neu lai yn cael eu derbyn gydol y flwyddyn. Mae ceisiadau am arian Cynhyrchu am £50,000 neu fwy yn cael eu hasesu yn y cyfarfod bwrdd chwarterol nesaf. Dyma’r dyddiadau cau ar eu cyfer:

  • Cyfarfod Bwrdd mis Mawrth 2019 - 22 Chwefror 2019 (17:00y.h)
  • Cyfarfod Bwrdd mis Mehefin 2019 - 24 Mai 2019 (17:00y.h)


Byddwch mor garedig â sicrhau eich bod wedi darllen y Canllawiau Cynhyrchu yn llawn, ac wedi trafod eich prosiect gydag aelod o’r tîm, cyn cwblhau’r ffurflen gais. Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen gais, gyrrwch hi’n uniongyrchol ar e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

 

 

Attachments:
Download this file (Production Guidelines 2018 CYM.pdf)Canllawiau Arian Cynhyrchu 2018[ ]644 kB