Cartref

BFI NETWORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NETWORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

Ar gyfer talent a aned a/neu sy’n byw yng Nghymru, bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd fel:

  • Labordai arbenigol a dosbarthiadau meistr
  • Meddygfeydd a sesiynau paratoadol ar gyfer y farchnad
  • Cynlluniau ffilmiau byrion a phartneriaethau sector
  • Gwell rhwydweithiau talent & chefnogaeth gan gyfoedion
  • Mentora penodol ac arian datblygu ar gyfer talent a phrosiectau
  • Arddangos talent, darllen sgriptiau a rhwydweithio

Er mwyn cael y newyddon diweddaraf, hoffwch RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI ar Facebook a dilynwch ar Twitter.

 

Connector

Cysylltu pobl, adeiladu sgiliau.
 
Fel rhan o strategaeth sgiliau Ffilm Cymru, mae RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI yn cynorthwyo unigolion neu sefydliadau i gynnal gweithgarwch hyfforddiant neu rwydweithio i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd ac addawol yng Nghymru.
 
Rydym yn cynorthwyo 3-6 o brosiectau Connector bob blwyddyn, gyda dyfarniadau o hyd at £5,000. Rhown flaenoriaeth i geisiadau sydd â ffocws ar grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ac sy’n cynnig cymorth ymarferol yn ogystal ag ysbrydoliaeth ar gyfer datblygiad gyrfa’r cyfranogwyr.
 
Er mwyn sicrhau bod eich cais yn cyflawni amcanion cronfa Connector, darllenwch y canllawiau’n ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.
 
Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Mercher 3 Ebrill 2019.
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod unrhyw agwedd ar eich cais, cysylltwch ag:
 
Alice Whittemore
Rheolwr RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI
02921 679369 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Cronfa Gorwelion

Adnabod a gweithio ochr yn ochr â gwneuthurwyr ffilm arbennig o Gymru – Awduron, Cyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr – cynnig cefnogaeth wrth iddynt feithrin eu prosiectau ffilm nodwedd a/neu ddatblygiad eu gyrfa broffesiynol. Bydd y Gronfa Gorwelion yn cynnig cefnogaeth fydd wedi’i theilwra’n arbennig i thua 20-25 o unigolion a phrosiectau ffilm nodwedd hyd at £6,000 y dyfarniad.

 

Cyflwyno'r Beacons

Mae rownd newydd o gynllun ffilmiau byr Beacons bellach ar agor i geisiadau. Mae RHWYDWAITH BFI a Ffilm Cymru Wales yn falch iawn i gael croesawu BBC Cymru i fod yn bartner ar y rhaglen. Bydd eu cefnogaeth yn caniatáu i hyd yn oed yn rhagor o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr addawol o Gymru ddatblygu lleisiau praff ac unigryw, archwilio ffurfiau amrywiol o adroddi stori yn sinematig a sefydlu gyrfaoedd disglair fel gwneuthurwyr ffilm.

Eleni, caiff rhwng chwech a deg o ffilmiau byr eu cyllido, a bydd y dyfarniadau’n amrywio rhwng £5,000 a £15,000. Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, ac wedi’u creu mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddio, dogfen, rhith-wirionedd a 360°. Gallant fod yn Gymraeg, Saesneg neu gymysgedd o ieithydd gan adlewyrchu treftadaeth gyfoethog ac amrywiaeth ddiwylliannol Cymru.

Mae manylion llawn ar gymhwysedd a’r broses ymgeisio i’w gweld yng nghanllawiau Beacons a gallwch lawrlwytho ffurflenni cais fan hyn.

Canllawiau Bannau.