Cartref

Mynediad i Gynulleidfaoedd

Sefydliadau a dderbyniodd arian mynediad i'r gynulleidfa 2017-2018.

2017 – yn 2018 Gwelwyd cyfanswm o 19 sefydliad a ariannwyd drwy ein cronfa mynediad i gynulleidfaoedd, gyda phrosiectau yn amrywio o ddatblygu cynulleidfaoedd penodol mewn canolfannau celfyddydau i gefnogi twf cynulleidfaoedd ar gyfer sinemâu cymunedol a gwyliau ffilm.

Iris Prize Film Festival 2017 (The Festivals Company)

10-15th Hydref 2017, Caerdydd
24-26th Ionawr 2018, Llandudno
www.irisprize.org

Mae ffilm Cymru yn parhau i gefnogi Gŵyl Ffilm LGBT Ryngwladol Caerdydd drwy'r gynulleidfa Access.  Mae'r ŵyl yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd weld y ffilmiau bach LGBT + gorau ar y sgrin fawr ond mae hefyd yn creu cyfleoedd ar gyfer addysg a rhwydweithio. Mae'r cyllid hefyd yn cefnogi gwaith allgymorth yr ŵyl i gynyddu mynediad i ffilmiau a welir yn yr ŵyl gan gynnwys digwyddiadau yn Llandudno a gweithio gydag Youth Pride Cymru.

 

 

Gŵyl Ffilm Cymru a'r Byd yn Un 2018

13 Mawrth – 12 Ebrill 2018
Lleoliadau ledled Cymru
www.wowfilmfestival.com

Mae cyllid eleni yn cefnogi strategaeth barhaus yr ŵyl i gyrraedd cynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol, roedd hyn yn cynnwys gwaith allgymorth a datblygu partneriaethau newydd. Yn 2018, sgriniwyd yr ŵyl mewn 5 sinema a 5 lleoliad cymunedol gan gynnig y gorau yn y sinema fyd-eang i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

 

 

 

Wicked Wales 2017

10 – 14 Hydref 2017
Castell Westbury, Prestatyn
https://Wicked.wales

Cefnogi rhaglen o ffilmiau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer pobl ifanc a Gŵyl Ffilm ieuenctid ryngwladol wedi'i lleoli yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Darparu profiadau a chyfleoedd i bobl ifanc yn y sinema yng Ngogledd Cymru.

 

 

 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

www.aberystwythartscentre.co.uk

Ynediad i'r gynulleidfa yn cefnogi cynlluniau i gynyddu gwaith datblygu'r gynulleidfa yng Nghanolfan y celfyddydau, Aberystwyth, gan hyrwyddo cynhwysiant yn eu sinema. Mae'r cynlluniau'n cynnwys gweithio gyda'u cymuned i adeiladu dangosiadau o amgylch cynulleidfaoedd PDdLlE yn ogystal â datblygu cynlluniau mynediad ar gyfer y lleoliad gan gynnwys sgriniadau wedi'u llacio a'u targedu'n fwy hamddenol. 

 

 

 

Abertoir International Horror Festival of Wales 2017

14 – 19 Tachwedd 2017, Aberystwyth
www.abertoir.co.uk

Mae abertoir yn parhau i ddod â'r goreuon mewn ffilmiau arswyd arbenigol i orllewin Cymru. Mae'r ŵyl ffilm flynyddol yn parhau i dyfu, gyda chynulleidfaoedd mynediad yn cefnogi mwy o gyfleoedd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn ogystal â threialu digwyddiadau lloeren yng Ngogledd a De Cymru fel rhan o'r ŵyl.

 

 

 

Theatr Clwyd

www.theatrclwyd.com

Cefnogi ymchwil i helpu i ddeall eu cynulleidfaoedd, gan nodi cyfleoedd datblygu ar gyfer y dyfodol. Mae eu tîm sinema yn gweithio ar hyn o bryd i dargedu cynulleidfaoedd newydd 16-30 oed ond mae ganddynt gynlluniau hefyd i ymestyn y gwaith hwn i gynnwys allgymorth gydag ysgolion a cholegau lleol.

 

 

 

 

Wales International Documentary Festival 2018

18 – 20 Ebill, Blackwood
www.widf.info  

Mae'r ŵyl yn gweithio i ddatblygu a chreu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ffilm ddogfen yn ne Cymru. Un o nodau allweddol yr ŵyl eleni oedd datblygu dealltwriaeth bellach o'r cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ddogfennol yn fwy effeithiol gan nodi cynulleidfaoedd allweddol a oedd ar goll a datblygu ffyrdd newydd o'u targedu ar gyfer Sgriniadau a gwyliau yn y dyfodol.

 

 

 

 

Gŵyl Ffilm PICS 2018 (Galeri)

10 – 18 Chwefror 2018, Caernarfon
www.gwylffilmpics.com

Cynhelir yn flynyddol yn Galeri, PICS yn dathlu gwaith gwneuthurwyr ffilmiau ifanc yng Ngogledd Cymru. Mae mynediad i gynulleidfaoedd yn helpu'r ŵyl i ddarparu cyfleoedd dysgu Cymraeg a phrofiadau ffilm i bobl ifanc, tra hefyd yn parhau i ddatblygu cyrhaeddiad yr ŵyl

 

 

 

 

Neuadd Ogwen

neuaddogwen.com

Yn ffilm Cymru am flwyddyn gyntaf yn cefnogi'r lleoliad gwledig hwn yng Ngogledd Cymru, mae cyllid mynediad i gynulleidfaoedd yn cefnogi rhaglen o ffilm yn cynnwys cydweithio gyda Gŵyl mynydda Ogwen a mentrau i ddod â chynulleidfaoedd 16-25 oed i'r lleoliad ynghyd ag ymchwil barhaus i ddatblygu'r gynulleidfa.

 

 

 

 

Cardiff Mini Film Festival 2018

22 – 24 Mehefin 2018, Caerdydd
cardiffminifilmfestival.co.uk

Mae ffilm Cymru yn parhau i gefnogi Gŵyl Ffilm mini Caerdydd i helpu'r ŵyl i dyfu ac ehangu ei chyrhaeddiad.  Mae'r ŵyl yn creu llwyfan ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau yn y fan a'r lle, yn ogystal ag adeiladu rhwydweithiau gyda mudiadau lleol a grwpiau cymunedol i ehangu cyrhaeddiad eu gwaith. Bydd y rhaglen eleni yn canolbwyntio ar fenywod mewn ffilm gan gynnwys rhwydweithio a thrafodaethau. 

 

 

 

 

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Taliesinartscentre.co.uk

Yn 2018 bydd Taliesin yn adeiladu ar eu cysylltiad â Phrifysgol Abertawe ac yn cynyddu eu cynnig i fyfyrwyr, gan ddod â mwy o bobl ifanc i'r lleoliad. Mae parhau i ddarparu gofod llawn amser yn Abertawe ar gyfer sinema annibynnol a'r byd, hefyd yn ganolbwynt i'w gwobr ariannu.

 

 Theatr Gwaun

http://theatrgwaun.com/

Ers trosglwyddo'r theatr i Ymddiriedolaeth Gymunedol Theatr Gwaun yn 2017, mae'r tîm wedi bod yn gweithio ar ffyrdd i ddatblygu eu rhaglen yn ogystal â mynediad iddi. Mae'r arian yn cefnogi ymchwil i'r gynulleidfa, datblygu eu presenoldeb ar-lein, ac adeiladu rhwydweithiau newydd o fewn y gymuned.

 

 

 

Upper Afan Community Cinemas

Cymmer Afan Community Library
http://www.cymmercommunitylibrary.org/

Gwynfi Miners Community Hall
http://www.theworkmenshall.co.uk/

Yn dilyn y cydweithio fel rhan o ffilm yn Afan, sinema gymunedol Gwynfi a llyfrgell gymunedol y Cymer Afan yn parhau i ddarparu sgriniadau mewn ardal heb fawr o ddarpariaeth ffilm.  Mae ffilm Cymru yn helpu i gefnogi meysydd rhaglennu, yn enwedig y rheini sy'n targedu pobl ifanc ac yn parhau i gefnogi mentrau i gynnal trafnidiaeth am ddim, prisiau tocynnau isel a denu cynulleidfaoedd newydd i'r sinema.

 

 

 

Canolfan y Celfyddydau Pontardawe

npttheatres.co.uk/Pontardawe

Canolfan Gelfyddydau Pontardawe yn parhau i adeiladu eu cynulleidfaoedd drwy bartneriaethau gyda Chlwb ffilm Pontardawe yn ogystal ag ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid. Bydd y flwyddyn hefyd yn gweld y ganolfan gelfyddydau yn archwilio'r posibiliadau rhaglennu ar gyfer gofod sinema llawn amser yn y lleoliad.

 

 

 

 

Y Neuadd Les Ystradgynlais

http://www.thewelfare.co.uk/

Prosiect mynediad i gynulleidfaoedd. Mae'r Welfare yn canolbwyntio ar adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau lleol i gefnogi meysydd newydd o sgrinio gan gynnwys ymestyn eu mentrau sy'n gyfeillgar i ddementia mewn rhannau eraill o'r lleoliad i'w rhaglennu sinema.

 

 

 

 

 

Cardiff Community Housing Association/ Flix Community Cinema

www.ccha.org.uk

Mae ffilm Cymru yn parhau i gefnogi sinema gymunedol Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd yn 2018. Mae'r sinema'n darparu rhaglennu ffilm i'r bobl sy'n byw o fewn eu cymuned, yn ogystal â digwyddiadau arbennig a sgriniau fel ffilmiau sy'n dathlu mis hanes pobl dduon a'r gymuned LGBT +.

 

 

 

 

 

Galeri Caernarfon

http://www.galericaernarfon.com/

Mae Galeri ar Gyffordd gyffrous gan fod eu prosiect ehangu sinema'n gweld eu hail sgrin yn agor yn ddiweddarach eleni. Mae'r cyllid yn cefnogi creu llinynnau rhaglennu newydd a chyfleoedd ar gyfer eu gofod newydd, yn ogystal â gweithio gyda chynulleidfaoedd a phartneriaid newydd i barhau i dwf yn eu sinema.

 

 

 

 

Cardiff Animation Festival

18 – 22 Ebrill 2018, Caerdydd
http://www.cardiffanimation.com/

Rhan o Anim18 i ddathlu animeiddio ym Mhrydain, Gŵyl Animeiddio gyntaf Caerdydd, crëwyd ymwybyddiaeth o animeiddio annibynnol i gynulleidfaoedd newydd drwy sgriniadau ym Mhennod ac mewn cwmnïau pop cymunedol, gan ddod â phobl newydd i Sgriniadau yn ogystal â defnyddio'r cyfle i gryfhau'r sîn animeiddio yng Nghymru.

 

 

 

 

Chapter Arts Centre, Caerdydd

www.chapter.org

2018 yn gweld Pennod yn datblygu ac yn treialu cynllun aelodaeth newydd ar gyfer pobl ifanc. Gyda'r nod o greu mwy o ddiddordeb ymysg cynulleidfaoedd iau ar gyfer ffilm annibynnol a byd-eang, bydd y cynllun hefyd yn cynhyrchu data defnyddiol sy'n archwilio'r materion sy'n gysylltiedig â chynulleidfaoedd ifanc a'u defnydd o sgriniau annibynnol a fydd yn dylanwadu ar bobl ifanc barhaus ' cynlluniau sinema yng Nghymru.