ffolio logo

Ffolio

Currently closed for applications

 

Mae Ffolio yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng Ffilm Cymru, BBC Cymru / Wales, BBC Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu’r BBC i bobl greadigol sydd â phrofiad amlwg mewn disgyblaeth arall, sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ac nad ydynt hyd yma wedi cael cydnabyddiaeth fel cyfarwyddwr proffesiynol ym maes ffilm neu deledu.

Os ydych yn dawnsio, yn blogio, yn gerddor, yn awdur, yn ffotograffydd, yn artist graffiti, yn cynllunio gemau, yn bypedwr, yn berfformiwr syrcas, yn gweithio yn y byd animeiddio, neu os ydych yn gweithio mewn unrhyw ffurf greadigol, ‘rydym eisiau clywed gennych.

Yn Fras

Hyd y Ffilm: 90 eiliad i 5 munud.
Nifer y syniadau fydd yn cael eu comisiynu: cyfanswm o hyd at 16 o ffilmiau byrion.
Syniadau: Dylai eich syniad ar gyfer Ffolio ymestyn ffiniau ffilm, p’un ai drwy’r stori neu drwy arbrofi â sain, delwedd neu strwythur. Gall gynnwys gwaith wedi ei animeiddio, drama neu berfformiad â sgript iddo. Fodd bynnag, dylai fod yn bosib cwblhau’r ffilm gyda chyllideb gynhyrchu o ddim uwch na £5,000.

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth bwrpasol i ddatblygu eich syniad ar gyfer y ffilm fer, yn ogystal â bwrsariaeth ar gyfer costau fel teithio, gofal plant neu gyfieithydd / dehonglydd.

Canllawiau

Byddwch mor garedig â darllen ein Canllawiau yn eu cyfanrwydd i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, darllenwch ein FAQs.

Os nad allwch ddod o hyd i’r hyn ‘rydych yn chwilio amdano, neu os ydych am sgwrs, cysylltwch â Caroline ac Amy ar ffolio@ffilmcymruwales.com

‘Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych!