Billie Piper directs Rare Beasts

Cynhyrchu Ffilmiau Nodwedd

Y dyddiad cau nesaf: 19 February 2021

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi mewn ffilmiau nodwedd o’r safon uchaf posib mewn nifer o wahanol genres - ffilmiau nodwedd byw ‘live-action’, ffilmiau dogfen a ffilmiau wedi eu hanimeiddio sy’n adrodd straeon byd-eang o safbwyntiau unigryw.

Gallwn eich cynorthwyo i wireddu eich uchelgais sinematig gyda chyllid pwrpasol a chyngor arbenigol.

Pwy all ymgeisio?

Cynhyrchwyr cwmnïau sydd wedi eu cofrestru a’n cael eu rheoli yn y DU sydd â phrosiect yn cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd arweiniol sy’n dod o Gymru neu wedi ei l/leoli yng Nghymru.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at £200,000, ond ni chaiff cyfanswm cyfraniad y Loteri Genedlaethol fod yn fwy na 50% o’r gyllideb.

Beth sydd angen arnaf i ymgeisio?

Yn ogystal â’r ffurflen gais dylech fod yn medru cyflwyno: sgript safonol y diwydiant, cyllideb, amserlen a chynllun ariannu, CVs ar gyfer aelodau allweddol y tîm, cysylltiadau gweledol at waith blaenorol y cyfarwyddwr, ac, yn ddelfrydol, amcangyfrif o’r gwerthiant wedi ei baratoi gan asiant gwerthu ffilm, a mynegiant o arian gan bartner/iaid.

 

 

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein Cronfa Cynhyrchu darllenwch ein Canllawiau Cynhyrchu.

Mae’r ffurflenni cais ar gael isod, ac unwaith i chi eu cwblhau rhaid eu gyrru at applications@ffilmcymruwales.com

‘Rydym yn asesu ceisiadau am arian Cynhyrchu a Chwblhau sydd yn is na £50,000 ar sail dreigl. Mae ceisiadau am £50,000 a rhagor yn cael eu hasesu yng nghyfarfod chwarterol nesaf y bwrdd, ac mae’r dyddiadau cau fel a ganlyn:

  • 15 Tachwedd 2020
  • 19 Chwefror 2021
  • 28 Mai 2021
  • 27 Awst 2021
  • 12 Tachwedd 2021