Young people making a film

Cronfa Arloesi Addysg Ffilm

’Rydym yn gwahodd cynigion sy’n archwilio ffyrdd newydd i chwalu’r rhwystrau sy’n bodoli at addysg ffilm yn ystod pandemig COVID-19.

Mae ein Cronfa Arloesi Addysg Ffilm wedi ei chynllunio er mwyn galluogi sefydliadau i edrych am gyfleoedd ac i brofi syniadau all gynnwys gweithgareddau fel:

  • dysgu o bell ar-lein
  • datblygu adnoddau
  • hyfforddiant Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP)

Pwy all ymgeisio?

Ymarferwyr addysg ffilm annibynnol sy’n gweithio naill ai ym maes addysg ffurfiol neu yn y byd cymunedol.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at 75% o holl gostau’r prosiect, hyd at ufachswm o £20,000.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Darllenwch ganllawiau’r gronfa yna gyrrwch e-bost at education@ffilmcymruwales.com i ofyn am gyfarfod neu sgwrs ffôn er mwyn Datgan Diddordeb.

Os yw eich cais sy’n Datgan Diddordeb yn cael ei gymeradwyo, bydd Ffilm Cymru yn gyrru’r ffurflen gais atoch. Bydd gofyn i chi ei chwblhau a’i chyflwyno ynghyd â:

  • cyllideb
  • CVs o’r tîm
  • tystysgrifau DBS dilys

Gellir gofyn am gyfarfodydd Datgan Diddordeb unrhyw bryd ond ddim hwyrach na 15fed Medi 2020.

Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn ar sail dreigl rhwng nawr a 30ain Medi 2020.

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyllid ar gyfer y Gronfa Addysg Ffilm Arloesol darllenwch y Canllawiau.