Cartref

Troed yn y Drws

Mae ceisiadau ar gau ar hyn o bryd ond os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant Troed yn y Drws, gadewch i ni wybod. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar gynyrchiadau ar gyfer lleoliadau hyfforddi Troed yn y Drws, felly wrth gofrestru eich diddordeb, cewch wybod am gyfleoedd sydd i ddod.

Cofrestrwch fan hyn.

 

Ynglŷn â rhaglen Troed yn y Drws


Fel rhan o raglen beilot Ffilm Cymru Wales, Troed yn y Drws, ym mis Ebrill 2017, bu unigolion o ardaloedd Casnewydd a Chaerffili yn cydweithio â sêr Hollywood, Michael Sheen (The Queen, The Twilight Saga) a Dan Stevens (Beauty and the Beast, Downton Abbey) ar set ffilm gyffro newydd Apostle gan Gareth Evans, cyfarwyddwr The Raid. Ers eu lleoliadau gwaith, mae rhai o’r hyfforddeion hynny eisoes wedi cael eu cyflogi yn y sector ffilm a theledu ac mewn sectorau ehangach.

Yn dilyn ei phrofiad gyda rhaglen Troed yn y Drws, meddai’r darpar artist colur, Jaimie-Leigh Grierson, “Ers oeddwn i’n ferch fach, ro’n i wastad eisiau gweithio yr ochr arall i’r camera ac rwy wrth fy modd â choluro. Mae Troed yn y Drws wedi bod wych, ac wedi agor fy llygaid i ble galla’ i edrych i gael rhagor o waith yn y diwydiant; dydi e ddim yn fyd mor rhyfedd mwyach.”

Meddai’r hyfforddai Norman Porter, “Roedd gweithio yn y diwydiant hwn yn ymddangos yn amhosib – ond fe neidiais i at y cyfle yma, a dyma fi. Ac rwy wedi bod yn gweithio yn yr adran gelf a dylunio. Mae’r setiau’n anhygoel – rwy wedi bod yn defnyddio fy sgiliau paentio, gwaith coed a chelf a dylunio; mae’n waith caled, ond yn werth chweil.”