Cartref

Troed yn y Drws

Troed yn y Drws: Un Bore Mercher / Keeping Faith

A ninnau wedi ennill gwobr am ein cynllun peilot hyfforddiant Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru bellach yn cynnig tri chyfle newydd i ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cynhyrchiad teledu mawr.

Mae ail gyfres boblogaidd S4C / BBC Cymru Wales, Un Bore Mercher / Keeping Faith, yn saethu hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019, ac mae Ffilm Cymru, mewn partneriaeth ag S4C a Vox Pictures, ynghyd â chymdeithasau tai lleol, yn cynnig hyfforddiant am ddim ac wythnos ar y set.

Mae Troed yn y Drws yn cynnig i rai dros 18 oed nad ydyn nhw fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a all fod yn gychwyn ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, a gallai ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at deithio a gofal plant.

Rolau Hyfforddeion a Phwy sy’n Gymwys

Rolau sydd ar gael:
- Yr Adran Gynhyrchu (Rhedwr Dan Hyfforddiant)
- Cynorthwyydd Dan Hyfforddiant yn yr Adran Gelf
- Hyfforddai’r Adran Leoliadau

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd yma.  Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd yn cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai sydd yn dysgu ond yn eiddgar i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y gwaith ffilmio ei wneud ar draws canol de Cymru (union leoliadau i’w cadarnhau ond caiff cludiant ei gynnig).

Efallai y bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy presennol yn y meysydd hyn, fel gwaith coed, cymhwyster celf, neu mewn rôl weinyddol neu gydlynu er enghraifft. Cyn gwneud cais, gofynnwn i chi gael golwg ar ganllaw ynglŷn â gofynion y rolau hyn a’u proffil ar wefan ScreenSkills fan hyn:

Hyfforddai’r Adran Gelf
Hyfforddai’r Adran Leoliadau
Hyfforddai’r Adran Gynhyrchu (Rhedwr)

Dyddiad Cau a Ffurflen Gais

Dyddiad cau ymgeisio yw 12 hanner dydd ar 10 Ionawr 2019. Cwblhewch y ffurflen gais fan hyn.

Cânt eu gwahodd i ddiwrnod recriwtio yn ne Cymru ar 16 Ionawr (lleoliad i’w gadarnhau).

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal ar 29-31 Ionawr, a bydd y lleoliadau’n cychwyn ar 4 - 8 Chwefror.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch ag Angharad Williams drwy e-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Ynglŷn â rhaglen Troed yn y Drws


Fel rhan o raglen beilot Ffilm Cymru Wales, Troed yn y Drws, ym mis Ebrill 2017, bu unigolion o ardaloedd Casnewydd a Chaerffili yn cydweithio â sêr Hollywood, Michael Sheen (The Queen, The Twilight Saga) a Dan Stevens (Beauty and the Beast, Downton Abbey) ar set ffilm gyffro newydd Apostle gan Gareth Evans, cyfarwyddwr The Raid. Ers eu lleoliadau gwaith, mae rhai o’r hyfforddeion hynny eisoes wedi cael eu cyflogi yn y sector ffilm a theledu ac mewn sectorau ehangach.

Yn dilyn ei phrofiad gyda rhaglen Troed yn y Drws, meddai’r darpar artist colur, Jaimie-Leigh Grierson, “Ers oeddwn i’n ferch fach, ro’n i wastad eisiau gweithio yr ochr arall i’r camera ac rwy wrth fy modd â choluro. Mae Troed yn y Drws wedi bod wych, ac wedi agor fy llygaid i ble galla’ i edrych i gael rhagor o waith yn y diwydiant; dydi e ddim yn fyd mor rhyfedd mwyach.”

Meddai’r hyfforddai Norman Porter, “Roedd gweithio yn y diwydiant hwn yn ymddangos yn amhosib – ond fe neidiais i at y cyfle yma, a dyma fi. Ac rwy wedi bod yn gweithio yn yr adran gelf a dylunio. Mae’r setiau’n anhygoel – rwy wedi bod yn defnyddio fy sgiliau paentio, gwaith coed a chelf a dylunio; mae’n waith caled, ond yn werth chweil.”