Cartref

Bwtcamp Ffilm ScreenSkills

Bwtcamp Ffilm ScreenSkills
yn cael ei gyflwyno gan Ffilm Cymru Wales


Ydych chi eisiau bod yn rhan o’r diwydiant ffilm byrlymus sydd yng Nghymru? Ymgeisiwch nawr i gael lle am ddim yn Bwtcamp Ffilm ScreenSkills!

Gal y digwyddiad hyfforddiant undydd hwn eich helpu i gymryd y cam nesaf ar lwybr gyrfa yn y sector ffilmiau.


Ynglŷn â Bwtcamp Ffilm ScreenSkills

Mae’r digwyddiad a gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd ar 28ain Tachwedd yn gwrs dwys i rai newydd sy’n dymuno gweithio ym maes ffilm. O waith coed i griw camera, mae llu o gyfleoedd gwaith y tu ôl i’r llen i bobl greadigol a gweithgar o bob cefndir. Bydd Bwtcamp Ffilm ScreenSkills yn rhoi dealltwriaeth ymarferol o dirwedd cyflogaeth y sector, a sut gallwch chi chwarae eich rhan.

Bydd y digwyddiad undydd yn cynnwys gweithdai a sgyrsiau wedi’u harwain gan arbenigwyr yn y diwydiant, gan gynnwys:
- Trosolwg o’r diwydiant ffilm a gweithio ar set
- Cyflwyniad i rolau crefft y diwydiant a chamau ymlaen mewn gyrfa
- Arweiniad i weithio’n llawrydd
- Datblygu CV
- Rhwydweithio a dosbarthiadau meistr gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant

Bydd y diwrnod yn gyfle i rwydweithio’n anffurfiol gyda’r siaradwyr a chyfranogwyr dros ddiod neu ddau.

Caiff y digwyddiad hwn ei gefnogi gan ScreenSkills gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan y BFI fel rhan o raglen Future Film Skills. ScreenSkills yw’r corff sgiliau sy’n cael ei arwain gan ddiwydiannau sgrin y Deyrnas Unedig.


Amdanoch Chi

Mae Bwtamp Ffilm ScreenSkills wedi’i ddylunio i bobl:
- Sydd dros 18 oed
- Sydd heb fod mewn addysg amser llawn
- A all ddangos tystiolaeth o rywfaint o brofiad ymarferol o weithio ym maes Ffilm a Theledu

Dyddiadau a Manylion

Dydd Mercher 28ain Tachwedd 2018
9:00 – 17:30 (a diodydd rhwydweithio tan 19:00)
Yr Hen Lyfrgell, (Yr Aes) Stryd Working, Caerdydd CF10 1BH


Sut i Ymgeisio

Os hoffech ymgeisio i fod yn rhan o Bwtcamp Ffilm ScreenSkills, llenwch y ffurflen gais yma.

Terfyn amser derbyn ceisiadau yw 17:00 ar 20fed Tachwedd 2018

Gall Ffilm Cymru Wales gynnig bwrsariaethau cyfyngedig i helpu i dalu am gostau teithio i’r rhai sydd angen. Anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. i drafod eich gofynion.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Bwtcamp Ffilm, cysylltwch â Ffilm Cymru Wales ar 02921 679369 neu Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth drwy Ffilm Cymru Wales, tanysgrifiwch i’n Rhestr Bostio, a dilynwch @FfilmCymruWales ar Twitter ac Instagram.