Cartref

Sign in for resources cy

Cronfa Addysg

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n ysbrydoli dysgu trwy ffilm.

Mae cyllid addysg yn annog pobl o bob oed i ddarganfod cyfleoedd a sgiliau newydd. Rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, oedolion, grwpiau, unigolion 

sydd ag anghenion addysgol arbennig ac ardaloedd yr ystyrir eu bod mewn tlodi diwylliannol.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ariannu addysg diwygiedig a ffurflenni cais isod.

 

Ffilm addysg prosiect Cronfa terfyn amser newydd:

9fed o Fawrth 2018 (5 y.p)

 
 
Dyddiad cau’r gronfa cydweithio:

Mae'r gronfa cydweithio wedi cau bellach ar gyfer 2017/2018

 

NEWYDD YN 2017/2018

Bydd cyflwyno ceisiadau e-bost canolog i fynd i'r afael â a mwyach i Aelodau unigolo'r tîm, gweler canllawiau am fwy o fanylion.

Bydd ofyn i bob cais sy’n cael ei gyflwyno, cwblhau ffurflen cyfle cyfartal ar-lein, gweler y canllawiau isod am fwy o wybodaeth.