Cartref

Yn yr adran hon

Sign in for resources cy

Cronfa Addysg

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n ysbrydoli dysgu drwy ffilm.

 Mae ein cyllid ar gyfer prosiectau addysg yn annog pobl o bob oed i ddarganfod sgiliau a chyfleoedd newydd. Rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, oedolion, grwpiau, unigolion ag Anghenion Addysg Arbennig ac ardaloedd sy'n cael eu hystyried i fod yn ddiwylliannol dlawd.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein Ffurflen Ariannu Addysg a Ffurflen Gais newydd isod.

 

Dyddiad cau ar gyfer Arian Prosiect:

  •  14eg o Gorffennaf 2017, 5y.h. (Rownd 1)
  • 17eg o Tachwedd 2017, 5y.h. (Rownd 2)

 

Dyddiad cau ar gyfer Arian Cydweithio Addysgol:

Rydym yn derbyn ffurflenni cais ar unrhyw adeg heb unrhyw derfyn amser penodol.  Cysylltwch â’r tîm Addysg cyn cyflwyno eich cais os gwelwch yn dda.

 

NEWYDD YN 2017/2018

Dylai unrhyw ffurflen gais cael ei anfon i gyfeiriad e-bost canolog ac nid at aelodau unigol o’r tîm, gweler y canllawiau am fwy o fanylion.

Bydd pob ffurflen cais yn gorffen gyda holiadur cyfle cyfartal, gweler y canllawiau am fwy o wybodaeth.