Cartref

Board Members

Michael Gubbins

Cadeirydd

Mae Gubbins, un o gyn-olygyddion Screen International (2004-2009), yn fwyaf adnabyddus erbyn hyn am ei waith ar y newidiadau digidol sy’n digwydd ym myd ffilm a chyfryngau eraill. Mae hefyd wedi gweithio fel golygydd ar Music Week, ac ar y cylchgrawn technoleg busnes, Computing.

 

Rhiannon Wyn Hughes

Is-Gadeirydd

Mae Rhiannon yn Gynghorydd Sir, ac ar lefel llywodraeth leol mae wedi gweithio gyda SCALA ym Mhrestatyn - yr arddangoswr sinema Cymreig - am fwy nag 15 mlynedd. Mae gan Rhiannon dros 30 mlynedd o brofiad o redeg busnesau bach annibynnol. Ni fydd penodiad Rhiannon yn cychwyn tan i’w chyfnod gyda bwrdd Cyngor Celfyddydau Cymru ddod i ben ym Mawrth 2010.

 

John Giwa-Amu

Mae John newydd gyd-gynhyrchu The Silent Storm, sy’n cynnwys Damian Lewis (Homeland) ac Andrea Riseborough (Resistance, Oblivion) ar y cyd â Neon Films, Eon Films Barbara Broccoli, New Sparta, The British Film Company a Ffilm Cymru Wales. Dewiswyd The Silent Storm i gael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Llundain BFI. Cafodd y ffilm ffuglen wyddonol gyffrous, The Machine, sy’n cynnwys Toby Stephens (Die Another Day, Black Sails), Caity Lotz (The Pact, Arrow) a Denis Lawson (Star Wars) ei rhyddhau yn y sinemâu ym mis Mawrth 2014 gan gyrraedd rhif 2 yn siartiau iTunes y Deyrnas Unedig. Mae cwmni John a Caradog, Red and Black Films, yn parhau i ddatblygu ac ariannu ffilmiau cysyniad uchel sy’n pwyso’n bennaf tuag at genre uwch. Mae John yn aelod o Grŵp Polisi Ffilm Pact, mae’n gweithio gyda BBC Cymru i fentora cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd, ac mae’n ddarlithydd gwadd yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol a Phrifysgol Cymru.

Mike Tate

Bu Mike yn gweithio ym maes addysg am fwy na 25 mlynedd, ac ef yw Pennaeth Ysgol Newydd Bae Baglan, ysgol newydd sbon a fydd yn gwasanaethu cymunedau Port Talbot, Baglan a Llansawel. Cyn hynny, bu’n Bennaeth ar Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Afan Uchaf a fu’n helpu i ddatblygu prosiect ffilm adfywio arloesol Ffilm yn Afan. Mae’n credu’n angerddol bod addysg yn yr ystyr ehangaf yn allweddol i wella cyfleoedd bywyd ein holl bobl ifanc.


Neil Cocker

Mae Neil yn entrepreneur, yn ymgynghorydd yn y diwydiannau technoleg / digidol, ac mae wedi goroesi’r diwydiant cerddoriaeth. Y mae’n gyd-sylfaenydd Cardiff Start, cymuned busnesau newydd technolegol y ddinas. Y mae hefyd yn cynrychioli Caerdydd fel rhan o Gynghrair Clwstwr Tech City UK Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Ar ôl llawer o flynyddoedd llwyddiannus yn y diwydiant cerddoriaeth (fel pennaeth label a pherfformiwr mewn mwy na 30 o wledydd), sefydlodd Neil rwydwaith ar gyfer y diwydiannau creadigol, sefydlodd blatfform e-fasnach Dizzyjam.com, ac y mae hefyd yn gyd-sylfaenydd TEDxCardiff ac Ignite Cardiff. Y mae wrthi’n ymarfer i redeg 7 marathon oddi ar y ffordd mewn 7 diwrnod.


Neil Watson

Ar ôl cychwyn ar ei yrfa gyda Chymdeithas y Cynhyrchwyr Annibynnol ym 1985, bu Neil yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol i’r diwydiant ffilm yn y DU ac Ewrop ers 1991. Y mae’n bartner gyda’r Arglwydd Lord Puttnam yn Atticus Education, busnes addysg ar-lein, ac mae’n cynghori’r Arglwydd Puttnam ar amrywiaeth eang o faterion polisi cyhoeddus. Mae Neil Watson yn Gynghorydd Strategaeth i Sefydliad Ffilm Prydain, gan gynghori ar faterion diwydiannol a diwylliannol gan gynnwys eiddo deallusol a ffilm a darlledu. Bu’n gweithio i amrywiaeth eang o gleientiaid eraill yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, gan gynnwys rhai o stiwdios mawr Hollywood, Ysgol Busnes y Cyfryngau ac Ateliers du Cinéma Européen.