Lloyd Elis

lloyd elis

Ymunodd Lloyd Elis â thîm sgiliau a hyfforddi Ffilm Cymru Wales ar ôl gweithio'n llawrydd yn ystod y tri deg mlynedd diwethaf yn yr adran gynhyrchu ar gynyrchiadau drama Ffilm a Theledu ledled y DU ac yn Rhyngwladol.

Yn ystod y degawd diwethaf bu’n gwneud llawer iawn o waith fel Cynhyrchydd Llinell a Rheolwr Unedau Cynhyrchu i gwmnïau mor amrywiol â Netflix, Lionsgate, Starz Entertainment, Acorn TV, BBC Films, Channel 4 Film, Sky Atlantic, ITV Netflix, Lionsgate, Starz Entertainment, Acorn TV, BBC Films, Channel 4 Film, Sky Atlantic, ITV ac, yn fwyaf diweddar, mae newydd orffen gweithio gyda Steven Spielberg ar gyfer Amblin TV yn saethu’r tymor cyntaf o Brave New World ar gyfer sianel ffrydio NBCU, sydd newydd ei lansio, o’r enw Peacock.

Gydol ei yrfa waith mae wedi hyrwyddo a chefnogi’n llwyr gynlluniau hyfforddi ar set megis Troed yn y Drws gyda Ffilm Cymru, It’s My Shout gyda BBC Wales ac academi hyfforddi’r BBC yn Elstree Studios ble bu’n gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu ar EastEnders

Yn 2019 roedd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli cynllun hyfforddi partneriaeth ar y cyd “Onset PA Bootcamp” ar ran Llywodraeth Cymru a’r NBCU gyda chylch gorchwyl o hyfforddi a dewis ymgeiswyr lleol yn ystod y cyfnod gweithdy hyfforddiant ar gyfer y cwmni cynhyrchu ac yna symud ymlaen i ymrwymo a rhoi contractau gwaith llawn / rhan amser ar draws yr amrywiol adrannau i’r ymgeiswyr hyfforddi yn ystod cyfnod saethu drama deledu Americanaidd o’r enw Brave New World a oedd yn cael ei saethu ar leoliad ac yn Dragon Studios yng Nghymru.