Gwenfair Hawkins

gwenfair hawkins

Ar ôl graddio gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg gyda Chymraeg Canol, gweithiodd Gwenfair ar bob agwedd o gynhyrchu ffilm a theledu yn Llundain ac ym Mryste. Mae’n arbenigo mewn ymarfer rhyng-ddisgyblaeth a bu’n gweithio gyda chwmnïau newydd eu sefydlu ar eu strategaethau a’u syniadau creadigol. Yn fwy diweddar, bu’n gweithio yn swyddfa’r cyfarwyddwr yn Bristol Old Vic ac mewn datblygu creadigol yn Theatr Genedlaethol Cymru. Mae Gwenfair yn gweithio ar bob agwedd o ariannu a datblygu BFI NETWORK Cymru.