Gail Reed

gail reed

Ymunodd Gail â Ffilm Cymru Wales ym mis Chwefror 2010.  Cyn hynny roedd yn Gyfrifydd Ariannol i nifer o brif sefydliadau megis Beacon Pipeline, is-gwmni Dŵr Cymru, Barnardo’s a M & N Plant (yn gyfrifol am osod cebl ffôn ar gyfer NTL, Virgin erbyn hyn). Mae’i phrofiad proffesiynol yn cynnwys gwerthuso a gweithredu systemau newydd i gadw data ariannol sy’n darparu gwybodaeth cost effeithiol prydlon, cyllid corfforaethol a chyfrifeg cynhyrchu. Enillodd ei chymhwyster proffesiynol MAAT o Brifysgol Casnewydd ym 1995.