Bizzy Day

bizzy day

Mae Bizzy’n gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu ar draws holl gynyrchiadau Ffilm Cymru i ariannu a chynhyrchu ffilmiau nodwedd. Ar y cyd â’r cyfreithiwr penodedig, mae'n gweithio ar gau prosiectau yn gyfreithiol ac yn ariannol gyda buddsoddwyr allweddol eraill. Mae hefyd yn gweithio ar draws y gwobrau Cefnogi Cwmniau ac yn  gweithredu strategaeth werdd Ffilm Cymru.

Cyn gweithio gyda Ffilm Cymru, roedd Bizzy wedi sefydlu a rhedeg ar y cyd The Other Room, theatr dafarn yng Nghaerdydd, ble roedd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol ac iechyd ariannol y cwmni. Roedd yn arwain hefyd ar gynhyrchu a darparu rhaglen artistig a chreu a datblygu nifer o fentrau datblygu talent.

Mae ei phrofiad hefyd yn cynnwys cynhyrchu gyda Theatr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru ar gyfer Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a gwaith ymgynghori llawrydd ar draws y celfyddydau yn codi arian, cynllunio busnes, datblygu strategaeth ac entrepreneuriaeth.

Mae Bizzy’n alumni o raglen Clore Emerging Leaders, yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac aelod o fwrdd cwmni theatr Gagglebabble.