Cartref
Ffilm Cymru yn cyhoeddi dyfarniadau Mynediad Cynulleidfa newydd

Ffilm Cymru yn cyhoeddi dyfarniadau Mynediad Cynulleidfa newydd

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi £100,000 yn ychwanegol mewn canolfannau aml-gelfyddydol, gwyliau ffilm a sinemâu cymunedol ledled Cymru, gan olygu eu bod yn buddsoddi cyfanswm o £170,000 mewn...

Ffilmiau Byr Wedi’u Dewis I Restr Fer Beacons

Ffilmiau Byr Wedi’u Dewis I Restr Fer Beacons

Mae 11 o brosiectau ffilmiau byr newydd wedi’u dewis i fynd ymlaen drwy gynllun Beacons, RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI.

Gŵyl ffilmiau yn codi arian ar gyfer hosbisau lleol

Gŵyl ffilmiau yn codi arian ar gyfer hosbisau lleol

Mae’r Gŵyl Ffilmiau Arswyd Abertoir wedi codi dros £600 ar gyfer gofal hosbis lleol, diolch i roddion hael gan ei chynulleidfa yn ystod digwyddiad 2018 yr ŵyl.

Swydd: Troed yn y Drws - Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Swydd: Troed yn y Drws - Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Rydyn ni’n chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd profiadol ar gyfer Troed yn y Drws i weithio gyda’n tîm ymroddedig a chynorthwyo i gyflwyno rhagor o gyfleoedd ar gynyrchiadau rhwng mis Ionawr a...

Cynnig Ffilm Cymru i fusnesau creadigol

Cynnig Ffilm Cymru i fusnesau creadigol

Unwaith eto mae Ffilm Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ffilm i Gymru, wedi agor eu cronfa Cefnogi Cwmni.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws