Cartref
Swydd: Cydlynydd Prosiect

Swydd: Cydlynydd Prosiect

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd i reoli’r gwaith logisteg a gweinyddu ar gyfer cwrs hyfforddiant sy’n cynnig ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chymorth dilynol y mae...

Cynllun ffilmiau byrion cymru yn barod i dderbyn ceisiadau

Cynllun ffilmiau byrion cymru yn barod i dderbyn ceisiadau

Mae Beacons, cynllun blynyddol Ffilm Cymru ar gyfer ffilmiau byrion, ar agor i dderbyn ceisiadau.

Ffotograffiaeth gychwynnol wedi’i chwblhau ar Gwledd, ffilm arswyd newydd o Gymru

Ffotograffiaeth gychwynnol wedi’i chwblhau ar Gwledd, ffilm arswyd newydd o Gymru

Mae’r ffotograffiaeth gychwynnol wedi’i chwblhau yng nghanolbarth Cymru ar y ffilm arswyd gyfoes hyd llawn, Gwledd.

Datblygu Ffilmiau Newydd o Gymru

Datblygu Ffilmiau Newydd o Gymru

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi arian datblygu’r Loteri Genedlaethol mewn pum ffilm newydd gan ddoniau o Gymru.

Sinemaes 2019

Sinemaes 2019

Ymunwch â BFI NETWORK Wales yn Eisteddfod Sinemaes eleni i gwrdd â ffilmwyr eraill o Gymru ac i weld ffilm fer newydd o'n cynllun Beacons!

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws