Cartref
Gwaith ffilmio wedi cychwyn ar ffilm arswyd seicolegol Censor

Gwaith ffilmio wedi cychwyn ar ffilm arswyd seicolegol Censor

Cyhoeddodd Silver Salt Films bod y prif waith ffotograffiaeth wedi cychwyn ar ffilm hyd llawn Censor yn Leeds.

Prosiectau addysg ffilm newydd i ysbrydoli dysgu creadigol

Prosiectau addysg ffilm newydd i ysbrydoli dysgu creadigol

Mae Ffilm Cymru wedi dyfarnu mwy na £21,000 o gyllid y Loteri Genedlaethol i dri phrosiect addysg ffilm sy’n ysbrydoli’r arfer o ddysgu drwy ffilm.

Profiadau sinematig newydd i gynulleidfaoedd Cymru

Profiadau sinematig newydd i gynulleidfaoedd Cymru

Mae Ffilm Cymru wedi buddsoddi mwy na £79,000 o arian y Loteri Genedlaethol mewn saith prosiect sy’n cynnig profiadau sinematig cyffrous, llawn ysbrydoliaeth i bobl ledled Cymru.

Eternal Beauty i Harddu Gŵyl Ffilm Llundain BFI

Eternal Beauty i Harddu Gŵyl Ffilm Llundain BFI

Bydd ail ffilm Craig Roberts yn cael ei dangos am y tro cyntaf y Ngŵyl Ffilm Llundain BFI eleni, ochr yn ochr â Rare Beasts gan Billie Piper.

Swydd: Cydlynydd Prosiect

Swydd: Cydlynydd Prosiect

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd i reoli’r gwaith logisteg a gweinyddu ar gyfer cwrs hyfforddiant sy’n cynnig ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chymorth dilynol y mae...

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws