Cartref
Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Bob mis mae Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n awyddus i ddatblygu eu ffilm ymhellach a/neu ymgeisio am arian...

Cyfle Gwych: Rhowch eich ‘Troed yn y Drws’ wrth i ffilm fawr newydd saethu yng Nghymru

Cyfle Gwych: Rhowch eich ‘Troed yn y Drws’ wrth i ffilm fawr newydd saethu yng Nghymru

Bydd gweithwyr creadigol a chriw o Gymru yn dysgu sgiliau gwerthfawr ar set ffilm fawr newydd wrth i Ffilm Cymru gynnal ei rhaglen Troed yn y Drws fwyaf erioed.

Swydd: Swyddog gweithredol cynhyrchu

Swydd: Swyddog gweithredol cynhyrchu

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am unigolyn diwyd sy’n canolbwyntio ar y manylion i gynorthwyo pennaeth yr adran i reoli llechen y cwmni o gynyrchiadau hyd llawn, gan gynnwys y fenter ar gyfer ffilmiau...

Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol

Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn edrych am unigolyn arbennig o drefnus i gynorthwyo adran Dalent Ffilm Cymru.

Ffilm Cymru yn cyhoeddi dyfarniadau Mynediad Cynulleidfa newydd

Ffilm Cymru yn cyhoeddi dyfarniadau Mynediad Cynulleidfa newydd

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi £100,000 yn ychwanegol mewn canolfannau aml-gelfyddydol, gwyliau ffilm a sinemâu cymunedol ledled Cymru, gan olygu eu bod yn buddsoddi cyfanswm o £170,000 mewn...

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws