Cartref
Ffilmiau cymunedol We're Still Here ar gael i wylio

Ffilmiau cymunedol We're Still Here ar gael i wylio

Mae’r ffilmiau hyn yn ganlyniad i brosiect ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Ffilm Cymru Wales a alluogodd i raglen o addysg ffilm gymunedol gyd-fynd â sioe ddiweddaraf National Theatre Wales...

Iris ar Grwydr: Cyffordd Llandudno – Dathliad o ffilmiau LHDT yng Ngogledd Cymru

Iris ar Grwydr: Cyffordd Llandudno – Dathliad o ffilmiau LHDT yng Ngogledd Cymru

Mae trefnwyr Gwobr Iris wedi cadarnhau manylion rhaglen digwyddiad Iris ar Grwydr 2018 yn Cineworld Cyffordd Llandudno.

Swydd: Rheolwr Rhwydwaith Doniau Cymru

Swydd: Rheolwr Rhwydwaith Doniau Cymru

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am reolwr i ddatblygu a gweithredu ymhellach ei ymyriadau doniau newydd ac addawol, gan gynnwys cymorth ar gyfer ffilmiau byr, mentora, cymorth cynnar i brosiectau...

Swydd: Swyddog Datblygu Gweithredol

Swydd: Swyddog Datblygu Gweithredol

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am Swyddog Datblygu Gweithredol rhan amser i gefnogi’r gwaith o ddatblygu awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a’u prosiectau. 

Swydd: Cydlynydd Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio

Swydd: Cydlynydd Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am weithredwr i ddarparu cymorth gweinyddol, cyllideb a monitro data penodol i Reolwr Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws