Cartref
Datgloi eich potensial gyda Magnfiier

Datgloi eich potensial gyda Magnfiier

Bydd cyfle i wneuthurwyr ffilm sy’n edrych i gwneud y mwyaf o’u syniadau wneud hynny trwy ddigwyddiad Magnifier.

Cymru a Iaith Ffilm Byd-Eang

Cymru a Iaith Ffilm Byd-Eang

Dealltwriaeth o'r farchnad a sinema byd cyfoes, a chyfleoedd ar gyfer ffilmiau iaith Gymraeg.

Troed yn y Drws yn camu allan dros Gymru

Troed yn y Drws yn camu allan dros Gymru

Yn dilyn llwyddiant cynllun rhaglen beilot Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru Wales bellach yn cynnig cyfle i bobl ledled de a gogledd Cymru ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cyfres deledu newydd...

Cynllun ffilmiau byrion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws Cymraeg yn dychwelyd

Cynllun ffilmiau byrion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws Cymraeg yn dychwelyd

Mae trefnwyr Gwobr Iris yn lansio Straeon Iris 2 gyda chefnogaeth S4C a Ffilm Cymru drwy BFI NETWORK.

Swydd: Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Swydd: Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am ddau Gydlynydd Prosiect llawrydd i oruchwylio'r camau nesaf o’n cynllun hyfforddi, Troed yn y Drws.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws