Cartref
Swyddog Gweithredol Sgiliau a Hyfforddiant

Swyddog Gweithredol Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn chwilio am swyddog gweithredol hyfforddi sgiliau i ddarparu ein digwyddiadau hyfforddi a'n hadnoddau, gan helpu i adeiladu diwydiant creadigol mwy cynhwysol a chynaliadwy i Gymru.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Cyn hir-lansio pum ffilm gan fenywod a ariannwyd gan Ffilm Cymru

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Cyn hir-lansio pum ffilm gan fenywod a ariannwyd gan Ffilm Cymru

Wrth i’r byd ddathlu hawliau a llwyddiannau menywod ar Ddydd Rhyngwladol y Merched (8fed Mawrth), dyma ragor o wybodaeth am ffilmiau a ariannwyd gan Ffilm Cymru ac a gafodd eu hysgrifennu, eu...

Diwrnod y Llyfr: Pum ffilm a ariannwyd gan Ffilm Cymru a addaswyd o lyfrau

Diwrnod y Llyfr: Pum ffilm a ariannwyd gan Ffilm Cymru a addaswyd o lyfrau

Wrth i bobl ym mhedwar ban byd ddathlu gwerth a rhyfeddod darllen ar Ddiwrnod y Llyfr, dyma hanes y ffilmiau mae Ffilm Cymru wedi bod yn gyfrifol am eu trosglwyddo o’r dudalen i’r sgrin.

Ffilmiau o Gymru ar eu ffordd i SXSW

Ffilmiau o Gymru ar eu ffordd i SXSW

Mae dwy ffilm nodwedd newydd wedi’u hariannu gan Ffilm Cymru ar eu ffordd i Austin, Texas ar gyfer gŵyl ffilm a cherdd SXSW.

Ffilm cymru wales yn ysbrydoli dysgu creadigol drwy’r dyfarniadau addysg ffilm diweddaraf

Ffilm cymru wales yn ysbrydoli dysgu creadigol drwy’r dyfarniadau addysg ffilm diweddaraf

Bydd pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn defnyddio eu sgiliau creadigol, digidol a chyfathrebu i greu eu ffilmiau eu hunain, a chaiff y rhain wedyn eu dangos mewn sinemâu ac ar-lein yn sgil tri...

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws