screen careers logo and post-production supervisor

Gyrfaoedd Sgrin: Goruchwylydd Ol-Gynhyrchu

Bydd Goruchwylydd Ôl-gynhyrchu yn helpu Cynhyrchydd i gyflawni cymaint â phosib yn y broses olygu, heb fynd y tu hwnt i’r gyllideb.

Amy Humphrey    

Dilyniant Gyrfa

  • 1994 – 1998 – Coleg Goldsmith’s, Prifysgol Llundain – BA Anrh Cyfathrebu
  • 1998 – 2003 – Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn Alomo Productions, gan weithio fy ffordd drwy rengoedd Datblygu Sgriptiau i Olygydd Sgriptiau.
  • Ar ôl 18 mis o deithio…
  • 2005 – 2016 – Ysgrifennydd Cynhyrchu (1 flwyddyn), Cydlynydd Cynhyrchu (5 mlynedd), Is-Reolwr Cynhyrchu (2 flynedd), Rheolwr Cynhyrchu (3 blynedd) – gweithio ar amryw brosiectau wedi’u sgriptio gan gynnwys “Armstrong & Miller”, “Peep Show”, “Episodes”, “Benidorm”, ‘Witless” a “Spy”
  • Symud i Fryste yn 2016 i gael plant – ers hynny bum yn gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu ar nifer o genres, yn ogystal ag fel Ôl-Oruchwylydd ar brosiectau wedi’u sgriptio gan gynnwys “Derry Girls” a “Warren”.

Nodau Gyrfa I’r Dyfodol

  • Parhau i feithrin fy sgiliau Ôl-Oruchwylio wrth i dechnolegau’r diwydiant ddatblygu.

Uchafbwyntiau Gyrfa

  • Cael y cyfle i weithio gyda rhai o fawrion y diwydiant comedi (gormod i’w henwi),
  • A chael bod yn rhan o rai rhaglenni ar y lefel uchaf sy’n parhau i wneud i bobl chwerthin.

 

portrait of amy humphrey

"[It's important] having an understanding of the bigger picture and the knock-on effect of everything, because everything is very interconnected" - Amy Humphrey