screen careers logo

Gyrfaoedd Sgrin: Cydlynydd Cynhyrchu

Mae’r Cydlynydd Cynhyrchu yn rhedeg swyddfa’r cynhyrchiad. Pan mae’r Cynhyrchydd Llinell a’r Rheolwr Cynhyrchiad ar y set, y Cydlynydd Cynhyrchu sydd yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd gyda’r ffonau, y llungopïwr a’r gwaith papur.

Victoria Wheel

Dilyniant Gyrfa

  • 1997 - 2000 BA(Anrh) Time Based Media, UWE (Cwrs Gradd 3 Blynedd)
  • 2002 - 2020 - Cyflogedig yn y diwydiant ffilm a theledu a gweithio yn y rolau canlynol.
  • Rhedwr Cynhyrchu
  • Ysgrifennydd Cynhyrchu
  • Cydlynydd Cynhyrchu
  • Rheolwr Cynhyrchu

Nodau Gyrfa I’r Dyfodol

  • Datblygu fy ngyrfa i fod yn Rheolwr Cynhyrchu sefydledig.

Uchafbwyntiau Gyrfa

  • Gweithio ar ffilmiau a rhaglenni teledu a enillodd wobrau Oscar a Bafta.
portrait of vicky wheel

"We are making sure everybody knows where they need to be." - Victoria Wheel