Speakers at a training event

Connector: RheoliI eich Rhwydwaith eich hun

Currently closed for applications.

 

Yn unol â chynnig BFI NETWORK WALES, ‘rydym yn darparu cyllid i unigolion neu sefydliadau eraill i gefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr ar eu taith tuag at eu ffilm nodwedd gyntaf.

Yng nghyd-destun Connector ‘rydym yn blaenoriaethu ceisiadau fydd yn cynnig cefnogaeth wybodus i dalent nad ydyw’n cael ei chynrychioli’n ddigonol yn y diwydiant ffilm.

bfi network wales logo

Pwy all ymgeisio?

Unigolion neu sefydliadau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.  Dylai fod gan o leiaf un unigolyn yn y cais arfaethedig brofiad o weithio yn y diwydiannau creadigol all gefnogi eu rhwydwaith arfaethedig drwy gynnig mewnwelediadau ac ehangu cysylltiadau.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at £6,000.

Beth sydd angen arnaf i ymgeisio?

Ffurflen gais wedi ei chwblhau, CVs ar gyfer yr ymgeisydd a staff y prosiect, bywgraffiadau’r cwmni (os yn berthnasol).

 

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein harian ar gyfer Connector darllenwch ein Canllawiau Connector.

Mae’r ffurflenni cais ar gael isod, ac unwaith i chi eu cwblhau rhaid eu gyrru at network@ffilmcymruwales.com