mark lewis jones and annes elwy in the passing

Cefnogaeth Cwmni

Currently closed for applications

 

Mae’r Gefnogaeth Cwmni yn darparu cyllid a chyngor i gwmnïau blaengar sy’n datblygu cysylltiadau cyffrous gyda thalent ac yn datblygu eu cynulleidfaoedd a’u ffrydiau refeniw er mwyn paratoi’r busnes ar gyfer y lefel nesaf.  

Pwy all ymgeisio?

Cwmnïau cynhyrchu profiadol yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar ffilmiau nodwedd.

Am faint gai ymgeisio?

’Rydym yn cynnig buddsoddiadau ffafriol a hyblyg o hyd at £40,000.

Beth sydd angen arnai i ymgeisio?

  • CVs  ar gyfer y staff
  • Cytundebau ariannol sydd eisoes wedi eu cadarnhau
  • Cyfrifon diweddaraf y cwmni
  • Rhagamcan o lif arian, incwm a gwariant y cwmni
  • Rhestr fanwl gydnabyddedig o’r holl waith sydd wedi ei gwblhau gyda’r union gydnabyddiaeth a roddwyd i’r cwmni, yn ogystal â throsolwg o’r llechen gyfredol (ym mhob ffurf celfyddydol a chyfryngol)

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein harian ar gyfer Cefnogi Cwmni darllenwch ein Canllawiau Cefnogi Cwmni.

Mae’r ffurflenni cais ar gael isod, ac unwaith i chi eu cwblhau rhaid eu gyrru at companysupport@ffilmcymruwales.com