two young people making a film on a tablet

Addysg Ffilm

Mae Ffilm Cymru yn diffinio addysg ffilm fel gweithgareddau sy’n annog pobl i ymgysylltu â, mwynhau, deall, creu, archwilio a rhannu ffilm gydol eu bywydau.

Dylai hyn gynnwys o leiaf tri o’r meysydd addysg:

Arfer Creadigol

Archwilio’r gwaith o wneud ffilm fel cyfrwng creadigol, dangos y broses o sgrin i sgrin gan alluogi pobl i ddefnyddio ffilm ar gyfer eu creadigrwydd eu hunain.

Dealltwriaeth Feirniadol

Creu cyfleoedd i wylio ac i ddadansoddi ffilm er mwyn datblygu llythrennedd ac iaith ffilm.

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol

Datblygu cynulleidfaoedd y dyfodol ar gyfer ffilm annibynnol, ac annog y nifer fwyaf posib o bobl i gymryd rhan yn niwylliant ffilm Cymru.