Pauline Burt

Pauline Burt

Pauline yw Prif Weithredwr Ffilm Cymru Wales o’r cychwyn.

Cyn hynny, roedd Pauline yn rheolwr risg gyda Mansfield Associates yn Llundain, yn asesu ac yn rheoli risg ar gyfer arianwyr ffilm a theledu, megis y Royal Bank of Scotland, Rand Merchant Bank a Royal Sun Alliance. Cyn hynny, bu Pauline yn bennaeth cynhyrchu gyda Sgrin, y cyn Asiantaeth Cyfryngau i Gymru a  bu’n gweithio hefyd gyda Scottish Screen fel eu Dadansoddwr Sgript a Chyllid.

 Mae ei gwaith mwyaf diweddar yn cynnwys I Am Not a Witch, y ffilm gyntaf i’r cyfarwyddwr ffilmiau nodwedd Rungano Nyoni ei chyfarwyddo; y ffotograffydd a enwebwyd ar gyfer Gwobr Turner Richard Billingham, Ray & Liz, a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Ffilm Locarno, Toronto a Llundain; addasiad Euros Lyn o Y Llyfrgell / the Library Suicides gan Fflur Dafydd; llwyddiant sci-fi The Machine; ffilm nodwedd gyntaf Craig Roberts Submarine ac, ers hynny, Eternal Beauty gyda'r enwebydd Oscar Sally Hawkins yn serennu ac a enillodd wobr Sundance am y ffilm ddogfen nodwedd Dark Horse.

Mae Pauline yn alumni o Raglen Gynhyrchwyr WCLA ac yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.