Nicola Munday

nicola munday

Graddiodd Nicola gyda BA Anrhydedd mewn Newyddiaduraeth Darlledu o Brifysgol Morgannwg yn 2011 (gan arbenigo mewn gwneud ffilmiau dogfen).  Yn union ar ôl graddio, dechreuodd weithio fel Swyddog Cyfrif gydag asiantaeth farchnata arbrofol yn rheoli digwyddiadau ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol dros y wlad i gyd gyda chleientiaid adnabyddus megis British Gas, Gu Puds, Heineken, TKMaxx a llawer mwy. Cyn dechrau fel Cydlynydd Arddangos, Addysg ac Adfywio yma yn Ffilm Cymru Wales, roedd yn Rheolwr Prosiect ar gyfer sefydliad dawns rhyngwladol, UDO, gan arwain digwyddiad blynyddol diweddaraf y cwmni, Dance Show LIVE, a’r rhaglen Ysgolion Cenedlaethol sef cystadleuaeth dawnsio stryd rhyng-ysgol mwyaf y DU.