Natasha Wilson

natasha wilson

Ymunodd Natasha â Ffilm Cymru Wales fis Ionawr 2018 ar ôl gweithio am flynyddoedd mewn sinemâu. Bu’n gweithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter ac, fel Swyddog Datblygu Cynulleidfa, ym Mhafiliwn Pier Penarth, bu’n gweithio hefyd yn Film Hub Cymru fel cydlynydd prosiect ar gyfer tymhorau Love and Sci-Fi Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm y Sefydliad Ffilm Prydeinig. Cafodd ei diddordeb mewn datblygu cynulleidfa a sinemâu annibynnol ei annog trwy astudio am radd Meistr mewn Rheoli Celfyddydau yng Ngoleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ar ôl graddio mewn Newyddiaduraeth, Ffilm ac Astudiaethau Diwylliannol o Brifysgol Caerdydd.