Emyr Glyn Williams

emyr glyn williams

Mae Emyr Glyn Williams yn awdur, cyfarwyddwr ffilmiau arobryn, perchennog cwmni cyhoeddi a rhyddhau recordiau, a'n raglennydd sinema wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru. Fel un o sylfaenwyr cwmni ANKST fe lywiodd y label recordio a ddiffiniodd (ac a heriodd) Cool Cymru yn y 1990’au. Defnyddiodd ei ffilm gyntaf a enillodd BAFTA, Y LLEILL (The Others) (2006) sinema i archwilio'r defnydd o iaith - Saesneg, Cymraeg, Cerddorol, Gweledol - ar fywyd modern Cymru. Mae ei ddiddordeb parhaus mewn delweddau a cherddoriaeth fel offer i ymchwilio natur realiti yma yn y Gymru fodern ers diwedd y 1980au wedi cynhyrchu dwsinau o fideos cerddoriaeth a rhaglenni dogfennol.

Mae ei waith fel awdur wedi canolbwyntio ar sylwebaeth ddiwylliannol ar gyfer cylchgronnau fel O'R PEDWAR GWYNT ac mae hefyd wedi cynhyrchu teitlau fel ei lyfr eang, IS-DEITLA'N UNIG (2015) archwiliad yn Gymraeg o ganrif o sinema dramor. Llyfr a gyrhaeddodd restr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru 2016. Fel rhaglennydd ffilm a cyd-lynydd sinema canolfan celf PONTIO ym Mangor, a perchennog cwmni recordiau sy'n dal i ryddhau cerddoriaeth newydd ac awdur llyfrau achlysurol sy'n defnyddio'r Gymraeg ym mhopeth y mae'n ei wneud, mae'n credu'n gryf bod angen byw a profi y diwylliant Cymru yn gyntaf cyn ei archwilio. Mae Emyr hefyd yng nghanol prosiect ymchwil PhD i fewn i berthynas yr iaith Gymraeg a'r byd Sinematig.