Christina Macaulay

christina macaulay

Bu Christina Macaulay yn Olygydd Comisiynu i raglenni Saesneg BBC Cymru ers 2012, ac am flynyddoedd cyn hynny bu’n Gynhyrchydd Gweithredol yn gweithio ar allbwn Ffeithiol i BBC Cymru. Mae’n comisiynu amrywiaeth o raglenni ar draws y celfyddydau, hanes, coginio, dogfen, chwaraeon, cefn gwlad a dogfen arsylwadol. Mae ei chomisiynau diweddaraf yn cynnwys Richard and Jaco Take on the World; The Prince and the Bomber; Critical; The Crash Detectives; Weatherman Walking; Gareth Thomas v Homophobia - The Legacy; Sam and Shauna’s Big Cook-Out; Eric Jones: The Last Climb; Young Welsh and Pretty Religious; Iolo Saving the Land of the Wild; Our Lives;  Cardiff Singer of the World; Iolo’s Streetlife a’r ffilmiau dogfen nodwedd Dark Son: The Hunt for a Serial Killer a My Grandfather the Spy? Caiff ei chynnyrch ei ddangos ar holl sianeli rhwydwaith y BBC yn ogystal â BBC Cymru.

Mae wastad wedi bod yn eirioli o blaid talent newydd a bu’n gyfrifol am gynllun Its My Shout  ar ran BBC Cymru hyd at 2019.

Dechreuodd Christina ar ei gyrfa yn gweithio ar raglenni gwleidyddiaeth i Scottish Television ac wedyn materion cyfoes i BBC Scotland. Symudodd wedyn i faes teledu’r celfyddydau a chyfle i sefydlu rhaglen deledu yn y celfyddydau i Gymru (The Slate) yn ôl ym 1993 ddaeth â hi i Gaerdydd. Y mae hefyd wedi gweithio i Channel 4 fel Dirprwy Olygydd Comisiynu’r Cenhedloedd a’r Rhanbarthau.

Yn ei hamser hamdden mae’n canu mewn côr (Welsh Camerata) ac yn mwynhau chwarae tennis a theithio i gymaint o ynysoedd yr Alban â phosib. Mae ganddi ddau blentyn sydd ill dau’n rhugl yn y Gymraeg ac mae hithau’n dysgu Cymraeg hefyd.