Anwen Griffiths

anwen griffiths

Mae Anwen Griffiths yn Bartner yn Lee & Thompson, wedi iddi fod yn bennaeth materion cyfreithiol a busnes BFI yn dilyn ei hamser yn Sheridans. Am dros 10 mlynedd, bu Anwen yn gweithio ym maes datblygu a chynhyrchu i gwmnïau ffilm a theledu annibynnol gan gynnwys Potboiler Productions, Ecosse a Cowboy Films, cyn cymhwyso’n gyfreithiwr bancio i weithredu ar ran stiwdios, tai ecwiti preifat a sefydliadau cyllido eraill.

Mae’n arbenigo ym maes cynhyrchu, cyllido a dosbarthu ffilmiau nodwedd a rhaglenni teledu, gan ddefnyddio ei gwybodaeth uniongyrchol am gynhyrchu a’i chefndir ym myd bancio a chyllido’r cyfryngau i ddarparu gwasanaeth amlddisgyblaethol i wneuthurwyr ffilm a buddsoddwyr.